Congreso Constituínte FeSP-UGT Galicia

 

Os obxectivos do estado de benestar e o emprego digno son algunhas das nosas principais señas de identidade: ¡Ter un traballo digno, e o fortalecemento do Estado Social para erradicar as desigualdades, facendo efectivo o dereito da cidadanía á saúde, á educación, á dependencia, ás prestacións sociais, á cultura!

 

I Comité Nacional

IIComité Nacional

III Comité Nacional

IV Comité Nacional

Picture of UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos é unha federación de UGT dedicada á defensa dos dereitos e intereses dos traballadores dos servizos públicos en España.