Autonómica

Exclusivo Afiliados/as UGT

GRATUÍTA Cobertura de subvención por suspensión temporal de emprego e soldo, por sentenza xudicial ou sanción administrativa, e defensa penal.