Sectores

UGT Servizos Públicos aborda xunto ás asociacións patronais os problemas do sector da Dependencia

As xornadas foron clausuradas por Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Dereitos Sociais en funcións e Julio Lacuerda, secretario xeral de UGT Servizos Públicos. No seu discurso, o líder sindical, dirixiuse ao responsable ministerial para reclamarlle un marco normativo estatal para acabar coas desigualdades entre cidadáns na aplicación da Lei de Dependencia.

UGT Servizos Públicos xunto ás asociacións patronais CEAPS, ASADE, AESTE, LAREIRAS e FED analizaron durante dous días a situación do sector da Dependencia en Residencias, Axuda a Domicilio, Teleasistencia e Centros de Día, un sector con máis de 400.000 persoas traballadoras.

Ana Francés, secretaria de Dependencia de UGT Servizos Públicos, inaugurou estas “Xornadas, taller de debate para persoas negociadoras”, onde se debateu sobre o futuro do sector da Dependencia.

A recente firma do VIII Convenio marco estatal de servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal, supuxo un importante avance en salarios e condicións laborais no sector. Con todo, o crecente envellecemento da poboación en España e en todos os países do contornas, fan necesario, un cambio de modelo, que de resposta a este reto e tamén ao novo tipo de usuario da Dependencia.

Ao longo de dous días analizouse como a Dependencia se torna nun dos Piares do Benestar cunha poboación cada vez máis envellecida e que vive máis anos, abordouse o futuro e os problemas estruturais aos que debemos de facer fronte nos próximos anos.

Ana Francés, no centro, xunto aos representantes das patronais CEAPS, ASADE, AESTE, LAREIRAS e FED

Un piar do Estado de benestar que naceu infrapresupuestado, como lembrado Julio Lacuerda, secretario xeral de UGT Servizos Públicos, durante a súa intervención. No seu discurso, Lacuerda fixo un percorrido histórico desde a aprobación, en 2006, da Lei de Promoción de Autonomía persoal que, no seu momento apareceu como un fito, pois recoñecía un dereito moi importante e que, con todo, non tivo a dotación económica suficiente. O responsable sindical fixo fincapé neste problema de financiamento, que debe ser finalista, para evitar aínda máis desigualdades entre a cidadanía de distintas comunidades no exercicio do dereito que lles recoñece a lei. Lacuerda tamén fixo referencia para os efectos negativos da lei de desindexación no sector. Unhas consecuencias que acaban nunha rebaixa da calidade dos servizos e unhas malas condicións laborais das traballadoras do sector da Dependencia, pois a presenza feminina é abrumadoramente maioritaria. Sobre isto último, o secretario xeral de UGT Servizos Públicos, sinalou que non se pode condenar a máis de 400.000 traballadoras do sector á pobreza e ás malas condicións laborais. “ É curioso que, nos albores do século XXI, onde a conversación pública sobre a igualdade é tan importante, preténdase manter a un colectivo de traballadoras nestas malas condicións laborais, con soldos baixos e un traballo moi custoso desde o punto de vista emocional, sen dúbida vaise a converter nun factor de debate político de primeira orde” Lacuerda fixo un emotivo recoñecemento ás traballadoras que día a día sofren estas dificultades e puxo sobre a mesa a necesidade de formación e unha capacitación recoñecida e común en toda España.

Pola súa banda, Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Dereitos Sociais en funcións, durante a súa intervención falou de manter a ambición no Sector da Dependencia. “O feito de envellecer non pode derivar nunha perda de dereitos e para iso debemos facer un cambio no rumbo da política da Dependencia, en liña coas dos países da nosa contorna, que poña no dentro os dereitos das persoas maiores” sinalou Álvarez, que tamén expuxo cal era a situación cando accederon ao ministerio: “tras unha década de recortes, o sector estaba nunha situación case de paro cardíaco e necesitaba ser reanimado. Desde o Goberno de PSOE-Unidas Podemos, adoptamos unha políticas pública coa firma de pactos e acordos cos que conseguimos quitar a respiración asistida ao sector e emprenden cambios estruturais para melloralo”. Uns cambios que se fixeron desde o diálogo social e no seo do Consello Territorial. “Un lugar máis difícil e máis traballoso, pero tiñamos o convencemento de que os compromisos tras este traballo, serían máis duradeiros” Grazas a estes cambios, entre os que se atopa o incremento do financiamento por parte das comunidades autónomas do 15 ao 30%. Ademais a intención do Goberno é que as Autonomías manteñan tamén o seu financiamento.

Na foto, de esquerda a dereita: Ignacio Álvarez, secretario de Estado, Julio Lacuerda, secretario xeral de UGT Servizos Públicos e Ana Francés, secretaria de federal de Dependencia de UGT Servizos Públicos.

Ana Francés Secretaria sector Saúde, Sociosanitario e Dependencia sinalou que “debemos seguir avanzando en acordos que melloren as condicións laborais das persoas traballadoras, pero non podemos esquecer que a Administración Pública ten un papel importante en materia de financiamento dos servizos externalizados e na modificación da Lei de Desindexación, cuestións esenciais para o sector.”

Para a Secretaria Federal de Dependencia de UGT Servizos Públicos é prioritaria a recuperación do poder adquisitivo das traballadoras e a mellora global das súas condicións laborais polo que o debate realizado hoxe coas patronais, é tamén un avance no Dialogo para chegar a acordos comúns para a mellora do sector.

Durante as xornadas, tamén se tratado temas como a Intelixencia Artificial e o dereitos á desconexión Dixital para as persoas traballadoras. Tamén se abordou a atención aos maiores cun modelo centrado na persoa, o futuro da Dependencia, a profesionalización do sector, a coordinación sociosanitaria, a falta de financiamento e a calidade dos servizos son esenciais para o sostemento do sistema da Dependencia e os postos de traballo.

Tivo un papel protagonista no debate, os efectos negativos que a Lei de Desindexación no sector ao non poder repercutirse na Administración que licita os contratos públicos os custos da man de obra, o que ten un efecto negativo directo sobre a negociación colectiva, polo que urxe unha reforma da mesma.

Asistentes do sector da Dependencia de UGT Servizos Públicos
UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos é unha federación de UGT dedicada á defensa dos dereitos e intereses dos traballadores dos servizos públicos en España.