Sectores

Procesos Selectivos modalidade específica de Promoción do Persoal Laboral Fixo

Publícanse hoxe en DOG as seguintes Resolucións:

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas:

Resolucións polas que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test dos seguintes procesos selectivos da modalidade específica de promoción do persoal laboral fixo:

 • Subgrupo A1:
  • 27 de febreiro de 2024, en chamamento único que se iniciará ás 16.00 horas, nas aulas 2, 7 e 8 da EGAP, de acordo coa seguinte distribución:
   • Aula 2: categoría I-04 (titulado/a superior), I-05 (titulado/a superior veterinario/a) e I-19 (titulado/a superior especialista; titulado/a superior farmacéutico/a).
   • Aula 7: categoría I-37 (titulado/a superior ambiental).
   • Aula 8: categoría I-06 (titulado/a superior psicólogo/a).
 • Subgrupo A2:
  • 27 de febreiro de 2024, en chamamento único que se iniciará ás 16.00 horas
  • Aula 9 da EGAP.
 • Subgrupo C1:
  • día 27 de febreiro de 2024, en chamamento único que se iniciará ás 16.00 horas
  • Aula 8 da EGAP
 • Agrupación Profesional:
  • 27 de febreiro de 2024, en chamamento único que se iniciará ás 16.00 horas, nas aulas 10, 11 e 12 da EGAP, de acordo coa seguinte distribución:
   • Aula 10: categoría V-01 (camareiro/a limpador/a, axudante de cociña…).
   • Aula 11: categoría V-01 (camareiro/a limpador/a, axudante de cociña…).
   • Aula 12: categoría V-01 (camareiro/a limpador/a, axudante de cociña…) e V-03 (ordenanza, celador/a…).
 • As listaxes coa distribución: https://www.xunta.gal/funcion-publica/promocion-especifica
 • Debes levar: DNI ou de documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, lapis do número 2 e goma de borrar.
 • Non se permitirá o acceso con teléfonos móbiles, axendas electrónicas, reloxos intelixentes ou calquera outro material ou instrumento de que se poidan valer as persoas aspirantes para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará ningún servizo de recollida de móbiles.
Picture of UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos é unha federación de UGT dedicada á defensa dos dereitos e intereses dos traballadores dos servizos públicos en España.