Sectores

Procesos Selectivos 2024. Sorteo letra orde de actuación

Conforme ao seu resultado realizado no día 31/01/24, a orde de actuación das persoas aspirantes nos procesos de selección para o ingreso na Comunidade Autónoma de Galicia que se deriven da Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2024 empezará por aquelas cuxo primeiro apelido comece pola letra H.

UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos é unha federación de UGT dedicada á defensa dos dereitos e intereses dos traballadores dos servizos públicos en España.