ÁREAS

Curso: Actuación para a prevención e afrontamento da violencia en centros sanitarios

Datas: do 10 ao 26 de outubro.

Duración: 31 horas.

Modalidade: en liña.

Gratis.

Os obxectivos xerais que queremos acadar con este curso, son os seguintes:

  • Coñecer o Plan de Prevención e Actuación fronte a situacións conflitivas ou agresións en centros sanitarios e a súa aplicación.
  • Comprender os diferentes sistemas de prevención existentes fronte a violencia en centros sanitarios.
  • Coñecemento dos factores de risco relacionados con unha conducta agresiva.
  • Recoñecer os indicadores de risco máis frecuentes previos a unha agresión.
  • Adquirir técnicas para avaliar e manexar situacións violentas nos centros sanitarios.

Cada curso terá unha duración de 31 horas e o programa que se levará a cabo será o seguinte:

  • Módulo 1. Introdución á violencia nos centros sanitarios.
  • Módulo 2. Marco legal .
  • Módulo 3. Criterios xerais para a prevención de situacións de violencia nos centros sanitarios.
  • Módulo 4: Técnicas de comunicación na prevención do conflito.
  • Módulo 5: A intelixencia emocional como técnica de afrontamento de situación de violencia.

Accede ao formulario de inscrición

O máis lido

UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos

UGT Servizos Públicos é unha federación de UGT dedicada á defensa dos dereitos e intereses dos traballadores dos servizos públicos en España.