A modificación do RD 276/2007 permitirá un sistema transitorio de ingreso ós corpos docentes de aplicación nos procesos selectivos de 2022

A modificación do RD 276/2007 permitirá un sistema transitorio de ingreso ós corpos docentes de aplicación nos procesos selectivos de 2022
O Ministerio de Educación e Formación Profesional reuniu onte ás organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Negociación de Persoal Docente non Universitario para abordar a modificación do R.D. 276/2007, en aplicación da Lei de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, pendente de aprobación no Senado, que permitirá reducir a taxa de interinidade ao 8%.
 
O Sector de Ensino de UGT valora positivamente que a proposta presentada polo Ministerio de Educación e FP recolla gran parte das principais reivindicacións de modificación, que xa defendemos en 2006 e que se plasmaron no sistema transitorio de ingreso á Función docente que rexeu os sistemas selectivos entre 2007 e 2011 (por exemplo, o carácter non eliminatorio das distintas partes da proba da fase de oposición). Aínda que é certo que entón o sistema transitorio non tivo o apoio da maioría sindical, desde 2017 (e por mor da firma do Primeiro Acordo de Estabilización asinado polo goberno do PP e UGT e outros sindicatos), articulouse unha maioría sindical que fixo tamén súas estas reivindicacións.
 
Tal como está redactada, a proposta do Ministerio de Educación e FP sobre un sistema transitorio de ingreso aos corpos docentes permitirá a súa aplicación nos próximos procesos selectivos.
Un sistema transitorio que rexerá todas as convocatorias que se celebren entre 2022-2024, e que englobará tanto as prazas de taxa de estabilidade como as prazas por taxa de reposición, tal como viñemos reclamando desde UGT. Devandito sistema favorecerá a estabilidade do profesorado interino, mediante amplas ofertas de emprego público, no que as probas da fase oposición non serán eliminatorias e onde se valorará a experiencia docente co máximo que permite a Lei.
 
Os aspectos básicos de modificación do RD 276/2007 que se propoñen no borrador presentado polo Ministerio de Educación son os seguintes:
  • Incorporación dunha Disposición Transitoria cuarta referida ao procedemento de ingreso mediante concurso-oposición que establece unha fase de oposición dunha única proba estruturada en dúas partes, que non terán carácter eliminatorio.  A parte A de a proba terá por obxecto a demostración dos coñecementos específicos da especialidade, mediante o desenvolvemento por escrito dun tema. Na parte B comprobarase a aptitude pedagóxica do aspirante e o seu dominio das técnicas para o exercicio docente, e a presentación e defensa dunha unidade didáctica. Aquelas especialidades de carácter aplicado, habilidades instrumentais ou técnicas poderán incluír un exercicio de carácter práctico ( B2) cuxa realización será potestativa para as Administracións educativas. A cualificación de cada unha das partes da proba será de 0 a 10 puntos, debendo ter cada parte un peso mínimo do 40%.
  • En relación á fase de concurso valorarase a experiencia previa cunha máximo de 7 puntos, a formación académica e permanente cun máximo de 2 puntos, e con 1 punto outros méritos onde se valorará a superación da fase de oposición en procedementos selectivos anteriores.
  • Cabe destacar outra novidade importante sobre a puntuación global do concurso-oposición, respecto ao sistema que non provén de acordos de estabilización, que resultará da ponderación do 60% da fase de oposición e do 40% para a fase de concurso.
  • Finalmente, incorpórase outra Disposición Adicional quinta que establece un concurso excepcional de estabilización de emprego temporal de longa duración, tal como mandata a Lei de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público. Neste sentido, esperamos que este procedemento excepcional formalícese coa seguridade xurídica necesaria que establezan os servizos xurídicos e axústese a Lei e que lembramos que puido ser incorporado á lei que citabamos máis arriba, por aparecer no TREBEP (Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público)
 
Xunto ás modificacións expostas anteriormente, o Sindicato expuxo outras modificacións ao RD 276 como a simplificación das probas do concurso- oposición, para que se elimine a parte práctica ( B2) da fase oposición, para todo o profesorado.
 
Ao mesmo tempo esiximos que o procedemento de accesos e adquisición de novas especialidades, para o profesorado que xa é funcionario de carreira e quere acceder a un grupo superior ou a outro corpo do mesmo grupo ou nivel, sexa por concurso de méritos.
 
Tamén, reclamamos que as modificacións contemplen medidas que ofrezan solucións que dean estabilidade aos funcionarios de carreira en expectativa de destino. Para o que reclamamos das Administracións educativas que nos Concursos de Traslados oferten todas as prazas vacantes que poden ser ocupadas por funcionarios de carreira, para que poidan obter un destino definitivo mediante a provisión destes postos.
 
En relación á experiencia docente do profesorado interino, solicitamos unha revisión da normativa que permita o recoñecemento do tempo como interino para que estean exentos da fase de prácticas.
 
Noutra orde de cousas, desde UGT volvemos a reclamar ao Ministerio de Educación e FP unha solución urxente para o PTFP con titulación, que non dilate máis a súa integración ao Subgrupo A1 e aborde dunha vez por todas a solución que espera este profesorado. Así mesmo, que o goberno propoña e impulse un acordo coas CCAA para abordar a equiparación salarial para todo o Profesorado Técnico de FP e negocie a situación global deste colectivo.
 
 
volver arriba

Coñécenos

Sectores

Servizos

Areas

Siguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".