Protección por desemprego para persoal con contratos fixos descontinuos

Protección por desemprego para persoal con contratos fixos descontinuos
 

O Real Decreto-lei 18/2021, de 28 de setembro, de medidas urxentes para a protección do emprego, a recuperación económica e a mellora do mercado de traballo, que entrou en vigor o 29/09/2021, regula no seu artigo 7, a prórroga das medidas de protección por desemprego extraordinarias para persoas con contrato fixo descontinuo ou que realicen traballos fixos e periódicos que se repitan en datas certas.

Determina que, poderán acceder á prestación extraordinaria, entre outras:

 • As persoas traballadoras con contrato fixo descontinuo ou contrato indefinido a tempo parcial para desempeñar traballos fixos e periódicos que se realizan en datas certas que, sen haberse visto afectadas por un expediente de regulación temporal de emprego durante a súa última campaña, viran interrompida a súa actividade con situación legal de desemprego, aínda que teñan dereito á prestación contributiva.
 • As persoas traballadoras con contrato fixo descontinuo ou contrato indefinido a tempo parcial para desempeñar traballos fixos e periódicos que se realizan en datas certas, que esgoten a prestación contributiva antes do 28 de febreiro de 2022.
 • A duración:
  • Esta prestación extraordinaria estenderase desde o día seguinte á finalización da campaña de actividade ou do esgotamento da prestación contributiva ata o 28 de febreiro de 2022. Para elo será necesario que a solicitude preséntese dentro do prazo previsto no artigo 268 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridad Social (sempre que se solicite dentro do prazo dos quince días seguintes. A solicitude requirirá a inscrición como demandante de emprego).
 • A interrupción:
  • Pola reincorporación temporal da persoa traballadora a súa actividade. A prestación extraordinaria poderá reanudarse previa solicitude da persoa traballadora que acredite o cese involuntario no traballo por conta propia ou atoparse novamente en situación legal de desemprego, sempre que aquela preséntese antes do día 28 de febreiro de 2022.
 • A prestación abonarase:
  • Por períodos mensuais.
 • Calcularase:
  • Sobre a mesma base reguladora que a última prestación contributiva por desemprego que a persoa afectada houbera percibido ou, no seu caso, a base reguladora da prestación contributiva.
  • Non obstante, a contía da prestación extraordinaria recoñecida ás persoas traballadoras referidas neste artigo se determinará aplicando, á base reguladora correspondente, a porcentaxe do 70 por cento ata o 28 de febreiro de 2022.

As medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego reguladas no artigo 25.6 do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables ata o 28 de febreiro de 2022. A súa aplicación ás persoas que realizan traballos fixos descontinuos realizarase nos seguintes termos:

 1. a) No suposto de que a empresa decida a suspensión do contrato ou a redución da xornada como resultado dun ERTE por FUERZA MAIOR ou un ERTE ETOP, as persoas traballadoras afectadas poderán beneficiarse das seguintes medidas:
 • O recoñecemento do dereito á prestación contributiva por desemprego, aínda que carezan do período de ocupación cotizada mínimo necesario para elo.
 • Non computar o tempo en que se perciba a prestación por desemprego de nivel contributivo que traia a súa causa inmediata das citadas circunstancias extraordinarias, aos efectos de consumir os períodos máximos de percepción establecidos.
 1. b) As persoas traballadoras que, sen estar na situación do apartado anterior, vexan interrompida a súa prestación de servizos como consecuencia do impacto del COVID-19 durante períodos que, no caso de non haber concorrido dita circunstancia extraordinaria, houberan sido de actividade, e como consecuencia de elo pasen a ser beneficiarios da prestación por desemprego, poderán volver a percibila, cun límite máximo de 90 días, cando volvan a atoparse en situación legal de desemprego.
 2. c) As persoas traballadoras que acrediten que, como consecuencia do impacto do COVID-19, non puideron reincorporarse a súa actividade na data na que estaba prevista e foran beneficiarios de prestacións naquel momento, non verán suspendido o dereito á prestación ou ao subsidio que viñeran percibindo. Se na data na que deberan reincorporarse á actividade non estivesen percibindo prestacións por desemprego por habelas esgotado, pero acreditasen o período cotizado necesario para obteren unha nova prestación contributiva, a certificación empresarial da imposibilidade de reincorporación constituirá a situación legal de desemprego para o recoñecemento do dereito a dita prestación. Seralles de aplicación a reposición do dereito á prestación prevista en la letra b) de este apartado. (Volver a percibir a prestación por desemprego, cun límite máximo de 90 días, cando volvan a atoparse en situación legal de desemprego).

En caso de non prorrogarse esta prestación extraordinaria, ao seu remate (28/02/2022) para poder solicitar a prestación por desemprego, tería que existir con carácter previo unha nova contratación e posterior suspensión do contrato para poder exercitar o citado dereito.

Descargar informa-t

volver arriba

Coñécenos

Sectores

Servizos

Areas

Siguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".