Anuncios de comisións de servizos actualización 18-03-2021

Anuncios de comisións de servizos actualización 18-03-2021

CENTRO DESTINO

CÓDIGO POSTO

DENOMINACIÓN

PR

GRUPO

Cat.

DATAS SOLICITUDE

S. X. DE BIBLIOTECAS E DO LIBRO

CU3010000115770018

XEFATURA DE SECCIÓN DE PUBLICACIÓNS

C

A1,A2,C1

25

17/03/2021 24/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

EDC991000036001152

XEFATURA SECCIÓN DE PERSOAL NON DOCENTE

C

A1,A2,C1

25

16/03/2021 23/03/2021

CEIP "FRIAN-TEIS" (VIGO)

EDC994011536560001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

C

C2

14

17/03/2021 24/03/2021

COMISIÓN GALEGA DA COMPETENCIA (INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA)

EFB010000015770001

SECRETARIO/A PRESIDENTE DO TRIBU. G. DEFENSA COMPE

L

C1,C2

18

26/02/2021 31/03/2021

COMISIÓN GALEGA DA COMPETENCIA (INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA)

EFB010000015770005

SECRETARIO/A VOGAIS DO TRIBU. G. DEFENSA COMPETE.

L

C1,C2

18

13/01/2021 31/03/2021

ÁREA DE PROGRAMAS

EIA110000215770020

XEFATURA DEPARTAMENTO XESTIÓN DA INNOVACIÓN

E

A1,A2

28

16/03/2021 23/03/2021

XERENCIA

EIA210000115770010

XEFATURA DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

E

A1,A2

28

11/03/2021 18/03/2021

VICESECRETARÍA XERAL DE APOIO Á EMPRESA

EIC020000115770010

XEFATURA SERVIZO XURÍDICO ADMINISTRATIVO

E

A1,A2

28

16/03/2021 24/03/2021

VICESECRETARÍA XERAL DE APOIO Á EMPRESA

EIC020000115770033

XEFATURA DE SECCIÓN II

C

A1,A2,C1

25

16/03/2021 24/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

EIC991000027001010

POSTO BASE SUBGRUPO A2

C

A2

16

12/03/2021 19/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

EIC991000027001022

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

12/03/2021 19/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

EIC991000027001023

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

12/03/2021 19/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

EIC991000027001025

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

12/03/2021 19/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

EIC991000027001026

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

12/03/2021 19/03/2021

OFICINA DE EMPREGO DE LUGO - NORTE

EIC992090127001009

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

12/03/2021 19/03/2021

OFICINA DE EMPREGO DE VIVEIRO

EIC992090127650003

AXUDANTE ADMINISTRACIÓN

C

C1,C2

16

12/03/2021 19/03/2021

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

FCC030001615770009

XEFATURA NEGOCIADO

C

A2,C1,C2

18

12/03/2021 22/03/2021

S. X. DE XESTIÓN DO FSE E OUTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS

FCC050000515770016

SERVIZO DOUTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS

E

A1,A2

28

18/03/2021 26/03/2021

XERENCIA DO INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA

INO110000015770035

XEFATURA NEGOCIADO

C

A2,C1,C2

18

04/12/2020 31/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (SERVIZO DE CONSUMO)

INO191000036001004

INSPECTOR/A CONSUMO

C

A2

20

03/02/2021 31/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (SERVIZO DE CONSUMO)

INO191000036001040

XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE II

C

A1

25

18/02/2021 31/03/2021

UNIDADE DE CONSUMO (VIGO)

INO192000036560005

XEFATURA SECCIÓN RECLAMACIÓNS E CONSULTAS

C

A1

25

18/02/2021 31/03/2021

S. X. DE ORDENACIÓN DO TRANSPORTE

IVC030000115770059

XEFATURA NEGOCIADO IV

C

A2,C1,C2

18

12/03/2021 19/03/2021

XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA

IVC040000015770005

ARQUITECTO/A-ENXEÑEIRO/A DE FUNCIÓNS FACULTATIVAS

C

A1

26

17/03/2021 24/03/2021

D. X. DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO

MAC050000015770060

XEFATURA SERVIZO OBRAS E SUPERVISIÓN DE PROXECTOS

E

A1

28

12/03/2021 19/03/2021

SECRETARÍA XERAL DO I.G.V.S.

MAO110000115770002

SECRETARIO/A DO/A SECRETARIO/A XERAL

C

C1,C2

16

16/03/2021 23/03/2021

SECRETARÍA XERAL DO I.G.V.S.

MAO110000115770013

AXUDANTE ADMÓN E APOIO AO REXISTRO E COMPULSAS

C

C1,C2

16

16/03/2021 23/03/2021

SECRETARÍA XERAL DO I.G.V.S.

MAO110000115770015

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

SECRETARÍA XERAL DO I.G.V.S.

MAO110000115770017

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

SECRETARÍA XERAL DO I.G.V.S.

MAO110000115770018

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

SECRETARÍA XERAL DO I.G.V.S.

MAO110000115770020

SUBALTERNO/A

C

AP

10

16/03/2021 23/03/2021

SECRETARÍA XERAL DO I.G.V.S.

MAO110000115770045

XEFATURA NEGOCIADO II

C

A2,C1,C2

18

16/03/2021 23/03/2021

SECRETARÍA XERAL DO I.G.V.S.

MAO110000115770056

XEFATURA NEGOCIADO IV

C

A2,C1,C2

18

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE XESTIÓN PATRIMONIAL, FIANZAS E INSPECCIÓN

MAO110000315770002

SECRETARIO/A DIRECTOR/A TÉCNICO

C

C1,C2

16

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE XESTIÓN PATRIMONIAL, FIANZAS E INSPECCIÓN

MAO110000315770002

SECRETARIO/A DIRECTOR/A TÉCNICO

C

C1,C2

16

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE XESTIÓN PATRIMONIAL, FIANZAS E INSPECCIÓN

MAO110000315770004

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE XESTIÓN PATRIMONIAL, FIANZAS E INSPECCIÓN

MAO110000315770005

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE XESTIÓN PATRIMONIAL, FIANZAS E INSPECCIÓN

MAO110000315770045

XEFATURA NEGOCIADO II

C

A2,C1,C2

18

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOLO, EDIFICACIÓN E CALIDADE

MAO110000415770002

SECRETARIO/A DIRECTOR/A TÉCNICO/A

C

C1,C2

16

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOLO, EDIFICACIÓN E CALIDADE

MAO110000415770004

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOLO, EDIFICACIÓN E CALIDADE

MAO110000415770006

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOLO, EDIFICACIÓN E CALIDADE

MAO110000415770033

ARQUITECTO/A FUNCIONS FACULTATIVAS

C

A1

26

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTOS

MAO110000515770010

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTOS

MAO110000515770012

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE FOMENTO

MAO110000615770002

SECRETARIO/A DIRECTOR/A TÉCNICO/A

C

A2,C1,C2

16

16/03/2021 23/03/2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE FOMENTO

MAO110000615770014

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

ÁREA PROVINCIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

MAO191000015001024

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

ÁREA PROVINCIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

MAO191000015001035

SUBALTERNO/A

C

AP

10

16/03/2021 23/03/2021

ÁREA PROVINCIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

MAO191000027001085

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS

C

A2

22

16/03/2021 23/03/2021

ÁREA PROVINCIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

MAO191000032001011

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

ÁREA PROVINCIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

MAO191000032001013

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

16/03/2021 23/03/2021

ÁREA PROVINCIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

MAO191000032001085

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A FUNCIÓNS FACULTATIVAS

C

A2

22

16/03/2021 23/03/2021

ÁREA PROVINCIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

MAO191000036001006

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

16/03/2021 23/03/2021

ÁREA PROVINCIAL DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

MAO191000036001007

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

16/03/2021 23/03/2021

 

MRA29 15770503

TITULADO/A MEDIO

N

A1,A2,C1,C

0

16/03/2021 24/03/2021

 

MRA29 15770504

TITULADO/A MEDIO

N

A1,A2,C1,C

0

16/03/2021 24/03/2021

 

MRA29 15770505

TITULADO/A MEDIO

N

A1,A2,C1,C

0

16/03/2021 24/03/2021

S. X. DE PREVENCIÓN

MRC030000115770010

XEFATURA SERVIZO DE ACTUACIÓNS PREVENTIVAS

E

A1,A2

28

18/03/2021 26/03/2021

S. X. DE RECURSOS FORESTAIS

MRC040000115770065

XEFATURA SERVIZO DE FOMENTO FORESTAL

E

A1,A2

28

16/03/2021 24/03/2021

S. X. DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

MRC050000215770008

XEFATURA ÁREA

C

A1,A2

26

17/03/2021 25/03/2021

S. X. DE INDUSTRIAS E CALIDADE AGROALIMENTARIA

MRC050000315770016

XEFATURA ÁREA

C

A1,A2

26

15/03/2021 23/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

MRC991000015001001

XEFE/A TERRITORIAL

L

A1,A2

28

15/03/2021 23/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

MRC991000032001001

XEFE/A TERRITORIAL

L

A1,A2

28

15/03/2021 23/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

MRC991000036001034

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

12/03/2021 22/03/2021

SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (PONTEVEDRA)

MRC991030136001030

XEFATURA NEGOCIADO

C

A2,C1,C2

18

10/03/2021 22/03/2021

SERVIZO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (PONTEVEDRA)

MRC991030136001046

XEFATURA SECCIÓN

C

A1,A2

25

10/03/2021 22/03/2021

SERVIZO DE INDUSTRIAS E CALIDADE AGROALIMENTARIA (A CORUÑA)

MRC991060115001005

XEFATURA ÁREA

C

A1,A2

26

15/03/2021 23/03/2021

SERVIZO DE INDUSTRIAS E CALIDADE AGROALIMENTARIA (LUGO)

MRC991060127001003

XEFATURA ÁREA

C

A1,A2

26

15/03/2021 23/03/2021

SERVIZO DE INDUSTRIAS E CALIDADE AGROALIMENTARIA (LUGO)

MRC991060127001004

XEFATURA ÁREA

C

A1,A2

26

15/03/2021 23/03/2021

SERVIZO DE INDUSTRIAS E CALIDADE AGROALIMENTARIA (OURENSE)

MRC991060132001003

XEFATURA ÁREA

C

A1,A2

26

16/03/2021 24/03/2021

COMARCA FORESTAL: A LIMIA

MRC995015232320001

TÉCNICO/A DISTRITO IV

C

A1,A2

25

16/03/2021 24/03/2021

COMARCA FORESTAL: VIGO

MRC995018136440011

AXENTE ZONAL

C

C1,C2

17

15/03/2021 23/03/2021

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA- SERVIZO TERRITORIAL DA CORUÑA

MRO191000015001021

XEFATURA SECCIÓN B

C

A1,A2

25

18/03/2021 25/03/2021

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA - SERVIZO TERRITORIAL DA CORUÑA

MRO191000015001025

XEFATURA DE ÁREA II

C

A1,A2

26

18/03/2021 25/03/2021

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA - SERVIZO TERRITORIAL DA CORUÑA

MRO191000015001032

XEFATURA SECCIÓN

C

A1,A2

25

18/03/2021 25/03/2021

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA - SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO

MRO191000027001013

POSTO BASE SUBGRUPO A2

C

A2

16

18/03/2021 25/03/2021

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA - SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO

MRO191000027001043

TÉCNICO/A N.18

C

A2

18

18/03/2021 25/03/2021

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA - SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO

MRO191000027001051

AXENTE INTERVENCIÓN

C

A2

20

18/03/2021 25/03/2021

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA - SERVIZO TERRITORIAL DE OURENSE

MRO191000032001019

XEFATURA SECCIÓN B

C

A1,A2

25

18/03/2021 25/03/2021

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA - SERVIZO TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

MRO191000036001043

XEFATURA SECCIÓN C

C

A2

22

18/03/2021 25/03/2021

SUBDIRECCIÓN XERAL GARDACOSTAS DE GALICIA

PEC010000115770100

VETERINARIO/A INSPECCIÓN PESQUEIRA

C

A1

24

 16/03/2021 23/03/2021

S. X. DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

PEC030000115770018

XEF SECCIÓN RENOVACIÓN E INNOVACIÓN DA FROTA

C

A1

25

08/03/2021 30/03/2021

S. X. DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

PEC030000115770021

XEF SEC DE EQUIPAMENTOS E REESTRUTURACIÓN

C

A1

25

08/03/2021 30/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL LUGO (CELEIRO)

PEC991000027650027

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

C

A2,C1,C2

18

12/03/2021 19/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL LUGO (CELEIRO)

PEC991000027650061

XEFATURA NEGOCIADO DE APOIO

C

A2,C1,C2

18

12/03/2021 19/03/2021

S. X. DE POLÍTICA FAMILIAR, INFANCIA E ADOLESCENCIA

PSC030000215770053

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

C

A2,C1,C2

18

17/03/2021 24/03/2021

S. X. DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

PSC040000115770003

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

C

C1,C2

16

12/03/2021 18/03/2021

S. X. DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

PSC040000115770041

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

C

A2,C1,C2

18

12/03/2021 18/03/2021

S. X. DE SERVIZOS SOCIAIS E XESTIÓN ECONÓMICA

PSC040000215770016

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

C

A2,C1,C2

18

12/03/2021 18/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

PSC991000015001197

XEFATURA NEGOCIADO

C

A2,C1,C2

18

17/03/2021 24/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

PSC991000015001230

XEF SERVIZO XUVENTUDE E VOLUNTARIADO

E

A1,A2

28

17/03/2021 24/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

PSC991000027001233

XEFATURA SECCIÓN DE PRESTACIÓNS

C

A1,A2,C1

25

16/03/2021 24/03/2021

ÁREA PROVINCIAL DE OURENSE

PXA291000032001013

INSPECTOR/A DE TURISMO

C

A2

22

17/03/2021 24/03/2021

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

SAC991000015001015

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

11/03/2021 18/03/2021

SERVIZO DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS (LUGO)

SAC991010127001053

XEFATURA GRUPO

C

C1,C2

14

09/03/2021 23/03/2021

SERVIZO VETERINARIO SAÚDE PÚBLICA (ZONA: LALÍN)

SAC992000536240019

INSPEC VETER. SAÚDE PÚBL. MAT.COMAR. DE LALÍN

C

A1

24

12/03/2021 19/03/2021

Máis información de publicación e observacións do posto:

http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncios.do

volver arriba

Coñécenos

Sectores

Servizos

Areas

Siguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".