Anuncios de comisións de servizos actualización 19-02-2021

Anuncios de comisións de servizos actualización 19-02-2021
 

CENTRO DESTINO

CÓDIGO POSTO

DENOMINACIÓN

PR

GRUPO

Cat.

DATAS SOLICITUDE

SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS (VIGO)

CSA991000436560007

XESTOR/A SANITARIO/A

C

A2

18

15/02/2021 22/02/2021

SERVIZO DE INSPECCIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS (VIGO)

CSA991010136560035

INSPECTOR/A FARMACÉUTICO/A

C

A1

26

15/02/2021  22/02/2021

MUSEO CASTRO DE VILADONGA (LUGO)

CUC995020127100004

SECCIÓN C

C

A1,A2

22

10/02/2021  22/02/2021

MUSEO CASTRO DE VILADONGA (LUGO)

CUC995020127100007

TÉCNICO/A SUPERIOR DE MUSEOS

C

A1

22

10/02/2021 22/02/2021

VICESECRETARÍA XERAL

ED2010000115770008

XEF DE SERV DE XEST ECON E ORZAMEN DA ÁREA DE EDUCACIÓN

E

A1,A2

28

08/02/2021 22/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

EDC991000015001247

XEFATURA SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA

C

A2

25

12/02/2021 19/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

EDC991000015001249

XEFATURA SECCIÓN DA UNIDADE TÉCNICA

C

A2

25

12/02/2021 19/02/2021

CEIP "ISAAC PERAL" (FERROL)

EDC994010215350011

SUBALTERNO/A

C

AP

10

17/02/2021 23/02/2021

IES "MURALLA ROMANA" (LUGO)

EDC994020227001009

SUBALTERNO/A

C

AP

10

18/02/2021 25/02/2021

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

EDC994050115770004

SUBALTERNO/A

C

AP

10

17/02/2021 23/02/2021

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE (CULLEREDO)

EDC994080115300007

PORTEIRO/A MAIOR

C

AP

14

19/02/2021 26/02/2021

COMISIÓN GALEGA DA COMPETENCIA (INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA)

EFB010000015770005

SECRETARIO/A VOGAIS DO TRIBU. G. DEFENSA COMPETE.

L

C1,C2

18

13/01/2021 23/02/2021

S. X. TÉCNICA

EI2010000015770020

POSTO BASE SUBGRUPO A1

C

A1

20

17/02/2021 24/02/2021

S. X. DE COORDINACIÓN ECONÓMICA

EI2010000215770033

XEFATURA SERVIZO CONTRATACIÓN

E

A1,A2

28

19/02/2021 26/02/2021

S. X. COMERCIO

EI4010000115770011

XEFATURA NEGOCIADO II

C

A2,C1,C2

18

15/02/2021 22/02/2021

S. X. COMERCIO

EI4010000115770012

XEF SERVIZO PROMOCIÓN COMERCIAL E ARTESANÍA

E

A1,A2

28

15/02/2021 22/02/2021

ÁREA DE PROGRAMAS

EIA110000215770002

AXUDANTE DE ADMINISTRACIÓN

C

C1,C2

16

17/02/2021 24/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

EIC991000015001300

XEFATURA NEGOCIADO VI

C

A2,C1,C2

18

16/02/2021 24/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

EIC991000036001100

XEFATURA SERVIZO ENERXÍA E MINAS

E

A1,A2

28

08/02/2021 22/02/2021

OFICINA DE EMPREGO DE LÓPEZ MORA (VIGO)

EIC992090136560003

TÉC/A INSTRUTOR/A EN FORMACIÓN OCUPACIONAL

C

A1,A2

24

15/02/2021 22/02/2021

OFICINA DE EMPREGO DE LÓPEZ MORA (VIGO)

EIC992090136560015

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

15/02/2021  22/02/2021

S. X. DE ADMINISTRACIÓN E PERSOAL

EIO210000115770010

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA E CONTRATACIÓN

C

A1,A2,C1

25

19/02/2021 26/02/2021

DELEGACIÓN VIGO

FCA291000036560243

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

C

A2

25

18/02/2021 25/02/2021

S. X. DE AUDITORÍA E DE CONTROL FINANCEIRO CONTINUO DO SECTOR PÚBLICO SANITARIO

FCC030000615770003

XEF SERV COORDINACIÓN E SUPERVISIÓN

E

A1,A2

28

12/02/2021 19/02/2021

D. X. DA FUNCIÓN PÚBLICA

FCC060000015770010

POSTO BASE SUBGRUPO C2

E

C2

12

12/02/2021 22/02/2021

XERENCIA DO INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA

INO110000015770035

XEFATURA NEGOCIADO

C

A2,C1,C2

18

04/12/2020 23/02/2021

XERENCIA DO INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA

INO110000015770090

XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO

C

A2,C1,C2

18

03/11/2020 23/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (SERVIZO DE CONSUMO)

INO191000036001004

INSPECTOR/A CONSUMO

C

A2

20

03/11/2020 23/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA (SERVIZO DE CONSUMO)

INO191000036001040

XEF SEC PROCEDEMENTO E ARBITRAXE II

C

A1

25

18/02/2021 24/02/2021

UNIDADE DE CONSUMO (VIGO)

INO192000036560005

XEF SEC RECLAMACIÓNS E CONSULTAS

C

A1

25

18/02/2021 24/02/2021

SERV PROV DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS DE PONTEVEDRA

IVA191000036001042

XEFATURA SECCIÓN TECNICA II

C

A2

25

15/02/2021 22/02/2021

SECRETARÍA XERAL DO EPE AUGAS DE GALICIA

MAA010000015770044

NEGOCIADO REXISTRO E INFORMACIÓN

C

A2,C1,C2

18

15/02/2021 24/02/2021

S. X. DE AVALIACIÓN AMBIENTAL

MAC030000215770020

SERVIZO PREV. E CONTROL INTGDO. CONTAMINACION

E

A1

28

18/02/2021 25/02/2021

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL

MAC040000015770027

XEFATURA DE GRUPO

C

C1,C2

14

12/02/2021 19/02/2021

S. X. DE ESPAZOS NATURAIS

MAC040000115770025

XEF SERVIZO ANÁLISE DE PROXEC.PLANS E PROGRA.

E

A1,A2

28

16/02/2021 23/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

MAC991000015001023

POSTO BASE SUBGRUPO A1

C

A1

20

22/02/2021 26/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

MAC991000015001024

POSTO BASE SUBGRUPO A1

C

A1

20

22/02/2021 26/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

MAC991000015001025

POSTO BASE SUBGRUPO A1

C

A1

20

22/02/2021 26/02/2021

SERVIZO DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL (PONTEVEDRA)

MAC991000136001013

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN AMBIENTAL V

C

A1

25

18/02/2021 25/02/2021

ZONA: A FONSAGRADA

MAC993007227180002

AXENTE ZONAL

C

C1,C2

18

18/02/2021 25/02/2021

S. X. DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

MAK010000115770001

SUBDIRECTOR/A XERAL

L

A1

30

19/02/2021 25/02/2021

S. X. DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

MAK010000115770003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

C

C1,C2

16

22/02/2021  01/03/2021

SECRETARÍA XERAL DO I.G.V.S.

MAO110000115770040

XEFATURA SERVIZO CONTRATACIÓN

E

A1,A2

28

15/02/2021 19/02/2021

ÁREA PROVINCIAL OURENSE

MAO191000032001022

AXUDANTE/A ADMINISTRACIÓN

C

C1,C2

16

18/02/2021 03/03/2021

S. X. DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS

MRC060000115770110

XEFATURA SECCIÓN

C

A1,A2

25

15/02/2021 22/02/2021

OFICINA DE PADRON

MRC992004315640005

INSPECTOR/A VETERINARIO/A

C

A1

24

15/02/2021 22/02/2021

OFICINA DE LALÍN

MRC992013136240004

XEFATURA SECCIÓN

C

A1,A2,C1

25

16/02/2021 25/02/2021

COMARCA FORESTAL: OURENSE

MRC995012132001005

AXENTE ZONAL

C

C1,C2

17

17/02/2021 24/02/2021

COMARCA FORESTAL: TERRA DE CELANOVA

MRC995012332240008

AXENTE

C

C1,C2

16

17/02/2021 24/02/2021

S. X. DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

PEC030000115770035

COORD. VERIFICACIÓNS E CONTROIS AXUDAS INDUSTRIAS

C

A1,A2,C1

20

11/02/2021 04/03/2021

S. X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

PEC040000215770087

XEF SECCIÓN DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA

C

A1,A2,C1

25

16/02/2021 25/02/2021

S. X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

PEC040000215770089

XEF NEGOCIADO GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA I

C

A2,C1,C2

18

16/02/2021 25/02/2021

VICESECRETARÍA XERAL

PRC020000215770179

XEFATURA NEGOCIADO II

C

A2,C1,C2

18

15/02/2021 26/02/2021

S. X. XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

PRC020000415770023

XEFATURA NEGOCIADO XESTIÓN ECONÓMICA IV

C

A2,C1,C2

18

19/02/2021 26/02/2021

S. X. DE COORDINACIÓN DE SERVIZOS TRANSVERSAIS

PRC020000515770025

XEFATURA NEGOCIADO I

C

A2,C1,C2

18

05/02/2021 19/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

PRC991000036001170

XEFATURA SERVIZO DE EMERXENCIAS

L

A1,A2

28

12/02/2021 12/02/2021

S.X. DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE

PRV200000215770011

XEFATURA NEGOCIADO II

C

A2,C1,C2

18

16/02/2021 23/02/2021

ASESORÍA XURÍDICA XERAL

PRV300000015770075

XEFATURA SECCIÓN ÁREA CONSULTIVA E NORMATIVA

C

A1,A2,C1

25

09/02/2021 23/02/2021

S. X. DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA

PSC050000415770035

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

C

A2,C1,C2

18

12/02/2021 19/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL VIGO

PSC991000036560012

POSTO BASE SUBGRUPO A1

C

A1

20

12/02/2021 19/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL VIGO

PSC991000036560064

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

15/02/2021 22/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL VIGO

PSC991000036560070

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

12/02/2021 19/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL VIGO

PSC991000036560096

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

12/02/2021 19/02/2021

XEFATURA TERRITORIAL VIGO

PSC991000036560103

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

12/02/2021 19/02/2021

OFICINA DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA E DISCAPACIDADES (PONTEVEDRA)

PSC993010136001060

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

12/02/2021 19/02/2021

ÁREA PROVINCIAL DE OURENSE

PXA291000032001024

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

18/02/2021 25/02/2021

ÁREA PROVINCIAL DE OURENSE

PXA291000032001024

POSTO BASE SUBGRUPO C1

C

C1

14

18/02/2021 25/02/2021

SERVIZO DE PLANIFICACIÓN, ASEGURAMENTO E ORDENACIÓN SANITARIA (A CORUÑA)

SAC991000215001005

XEFATURA NEGOCIADO DA TARXETA SANITARIA

C

A2,C1,C2

18

18/02/2021 25/02/2021

DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS

SAS050000015770022

POSTO BASE SUBGRUPO C2

C

C2

12

15/02/2021 19/02/2021

S.X. DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

SGS030000215770005

SECCIÓN DE ANALÍSE E INTEGR. SISTEMAS DE INFORMAC.

C

A1,A2

25

16/02/2021 22/02/2021

 

Máis información de publicación e observacións do posto:

 

http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncios.do

 

volver arriba

Coñécenos

Sectores

Servizos

Areas

Siguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".