Retribucións Persoal Laboral 2023 (Xunta de Galicia)

Retribucións Persoal Laboral 2023 (Xunta de Galicia)

Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 (DOG nº 248,30/12/2022). ORDE do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2023. (DOG nº14,20/01/2023)

GRUPOS DE CLASIFICACIÓN

Contía soldo

mensual

Contía adicional paga

extraordinaria equivalente

ao complemento de destino

artigo 12.un da Lei 16/2008,

do 23 de decembro

Contía adicional equivalente ao complemento específico

xuño/decembro

xuño/decembro

I. Titulados Superiores.

2.074,47

510,79

569,82

II. Titulados de Grao Medio.

1.731,99

406,52

502,27

III. Especialistas e Encargados (Categorías 1 a 59).

1.455,12

406,52

502,27

III. Especialistas e Encargados (Categorías 60 en adiante).

1.390,65

354,35

479,73

IV. Oficiais de 2ª administrativos e Oficiais de 2ª.

1.178,38

302,14

457,25

V. Persoal Subalterno, de vixilancia e de servicios específicos non titulados.

1.056,20

250,00

434,70

 

COMPLEMENTOS SALARIAIS

Trienio

33,15€/mes

Penosidade

91,25€/mes

Especial dedicación

48,59€/mes

Dispoñibilidade horaria

456,25€/mes

Perigosidade

91,25€/mes

Funcións

179,85€/mes

Toxicidade

91,25€/mes

O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas Relacións de Postos de Traballo aprobadas polos respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia.

COMPLEMENTO DE DESEMPEÑO DO POSTO DE TRABALLO

Grupo

Importe mensual (xullo a decembro)

I. Titulados superiores

224,40

II. Titulados de grao medio

157,05

III. Especialistas e encargados (categorías 1 a 59)

111,91

III. Especialistas e encargados (categorías 60 en diante)

101,28

IV. Oficiais de 2ª administrativos e oficiais de 2ª

85,97

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados

69,46

 

Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2023, o persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que teña recoñecido o dereito a percibir un complemento de desempeño do posto de traballo equivalente ao recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia para o persoal funcionario, segundo o acordo adoptado na Comisión Superior de Persoal (asinado por UGT), aprobado no Consello da Xunta do 3 de novembro de 2022. Agás os casos en que o dito recoñecemento só teña efectos administrativos, percibirase ademais do salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VII, un complemento de desempeño coas contías mensuais por grupo indicadas na táboa anterior.

INFORMA-T

volver arriba

Coñécenos

Sectores

Servizos

Areas

Siguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".