Segunda Actividade SPIF 2023: Publicado Anuncio de Apertura de Solicitudes

Segunda Actividade SPIF 2023: Publicado Anuncio de Apertura de Solicitudes

Publicado hoxe en DOG o Anuncio de apertura de prazo para presentar solicitudes de paso á segunda actividade do persoal das categorías de bombeiro/a forestal do Servizo de Defensa contra Incendios Forestais. 

O acordo asinado por UGT, dispón na súa instrución quinta que o prazo de solicitude de segunda actividade abranguerá o mes de xaneiro de cada ano natural.

Poden solicitar o pase á segunda actividade:

 • O persoal fixo e temporal das categorías de bombeiros/as forestais que cumpran ou teñan cumpridos xa no ano 2023 os 60 anos de idade, que:

  • Non estean acollidos á xubilación parcial e se comprometan a xubilarse

   • á idade legalmente establecida ou,

   • de ser maior de 65 anos, no prazo dun ano despois de concedida a segunda actividade.

Os interesados terán que solicitar:

 • No modelo do anexo II os postos de traballo que figuran no anexo I deste anuncio dos centros situados dentro da súa comarca de adscrición.

 • De non haber postos dentro da súa comarca, poderán:

  • Solicitar o pase á segunda actividade para realizar tarefas preventivas ou de apoio loxístico ao SPIF sen vinculación directa á extinción de incendios, e

  • Poderán pedir voluntariamente postos do referido anexo situados noutras localidades e, incluso, adscrición a comarcas ou distritos distintos daquel en que prestan servizos.

Solicitudes (anexo II):

 • Deberán ir acompañadas do compromiso de xubilación (anexo III)

 • Remitiranse á Consellería do Medio Rural, que será a competente para realizar a proposta de adscrición á segunda actividade á Dirección Xeral de Función Pública, que é a competente para resolver todas as solicitudes presentadas.

Orde de preferencia nas resolucións das adscricións á segunda actividade:

 1. Os/as que teñan destino definitivo no mesmo ámbito.

 2. Os/as que teñan destino provisional

 3. Os/as que teñan o destino definitivo noutro ámbito.

 • No caso de empate, dentro de cada un dos 3 grupos anteriores, terán preferencia na localidade:

  • O/a que teña máis antigüidade, e

  • Se persiste o empate resolverase a prol do que teña maior idade

O prazo de solicitude abranguerá desde o día seguinte ao da publicación no DOG ata o día 31 de xaneiro de 2023, ambos incluídos

 

Centro directivo

 

Centro

 

Codigo do posto

Comarca forestal

 

Localidade

 

Grupo-categoría

 

Descrición

Observacións RPT

Tipo de posto

XT. A Coruña

Xefatura Territorial da Coruña

 

MRC991000015001178

 

A Coruña

 

A Coruña

 

III.82 mecánico/a inspector/a

Oficial 1ª

mecánico/a

 

 

12 meses

 

XT. A Coruña

 

Distrito Forestal I: Ferrol

 

MRC995001015350032

 

Ferrol

 

Ferrol

 

V.10F peón forestal

Peón/

oa forestal (A Capelada)

 

 

12 meses

XT. Lugo

Viveiro Forestal Os Trollos (Bóveda)

 

MRC995510127080011

Terra de Lemos

 

Bóveda

 

V.10F peón forestal

Peón/oa forestal

 

B10//B11

 

12 meses

XT. Lugo

Viveiro Forestal Os Trollos (Bóveda)

 

MRC995510127080012

Terra de Lemos

 

Bóveda

 

V.10F peón forestal

Peón/oa forestal

 

B10//B11

 

12 meses

XT. Lugo

Viveiro Forestal San Breixo (Guitiriz)

 

MRC995510127220010

 

Vilalba

 

Guitiriz

 

V.10F peón forestal

Peón/oa forestal

 

B10//B11

 

12 meses

XT. Lugo

Viveiro Forestal San Breixo (Guitiriz)

 

MRC995510127220011

 

Vilalba

 

Guitiriz

 

V.10F peón forestal

Peón/oa forestal

 

B10//B11

 

12 meses

XT. Ourense

OAC Oficina de

Ribadavia

 

MRC992010232680030

 

Ourense

 

Ribadavia

V.11 limpador/a. Fregador/a. Empregado/a comedor, etc.

Limpador/a (Ribadavia)

A tempo parcial

 

12 meses

XT. Ourense

Distrito Forestal XII:

Miño-A Arnoia

 

MRC995012032001020

 

Ourense

 

Ourense

III.63 oficial 1ª condutor/a. Condutores/as 1ª. Condutor

Condutor/a mecánico/a

 

B10

 

12 meses

XT. Ourense

Viveiro Forestal Os Milagres (Maceda)

 

MRC995510132430013

 

Ourense

 

Maceda

 

V.10F peón forestal

Peón/oa forestal

 

B10//B11

 

12 meses

XT. Ourense

Viveiro Forestal A Chaira

(O Pereiro de Aguiar)

 

MRC995510132570003

 

Ourense

O Pereiro de Aguiar

 

V.10F peón forestal

Peón/oa forestal

 

B10//B11

 

12 meses

XT. Pontevedra

Distrito Forestal XVIII:

Vigo-O Baixo Miño

 

MRC995018036380211

 

Pontevedra

 

O Porriño

 

V.10F peón forestal

Peón/oa forestal

 

B10//B11

 

12 meses

 

 

Agacal

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias (Ribadeo)

 

 

MRA112200327500019

 

Mariña Oriental

 

 

Ribadeo

 

IV.9 oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo

 

Oficial 2ª

agrario/a

 

Xornada especial//B10// B14

 

 

12 meses

 

 

Agacal

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias (Ribadeo)

 

 

MRA112200327500025

 

Mariña Oriental

 

 

Ribadeo

 

V.1 camareiro/a-limpiador/a. Axudante cociña. Pasador/a de ferro

 

Axudante de cociña

 

Xornada especial//B14

 

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

 

MRA112600315010189

 

A Coruña

 

A Coruña

 

III.68 oficial/a 1ª agrario.

Capataz agrario

 

Oficial 1ª

agrario/a

 

B18

 

12 meses

 

 

Agacal

 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

 

 

MRA112600315010216

 

 

A Coruña

 

 

A Coruña

 

IV.9 oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo

 

Oficial 2ª

agrario/a

Xornada especial//B10// B14

 

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

 

MRA112600315010218

 

A Coruña

 

A Coruña

IV.9 oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo

 

Oficial 2ª

agrario/a

 

B10

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

 

MRA112600315010219

 

A Coruña

 

A Coruña

IV.9 Oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo

 

Oficial 2ª

agrario/a

 

B11

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

 

MRA112600315010230

 

A Coruña

 

A Coruña

 

IV.11 auxiliar de laboratorio

 

Auxiliar de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

 

MRA112600315010238

 

A Coruña

 

A Coruña

 

III.17 analista de laboratorio

 

Analista de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

 

MRA112600315010239

 

A Coruña

 

A Coruña

 

III.17 analista de laboratorio

 

Analista de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

 

MRA112600315010240

 

A Coruña

 

A Coruña

 

IV.11 auxiliar de laboratorio

 

Auxiliar de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

 

MRA112600315010244

 

A Coruña

 

A Coruña

 

IV.11 auxiliar de laboratorio

 

Auxiliar de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

 

Agacal

Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra

 

 

MRA112700315490006

 

 

Eume

 

 

Monfero

 

IV.9 oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo

 

Oficial 2ª

agrario/a

 

Xornada especial//B10// B14

 

 

12 meses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agacal

Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra

 

 

MRA112700315490015

 

 

Eume

 

 

Monfero

 

IV.9 oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo

 

Oficial 2ª

agrario

 

Xornada especial//B10// B14

 

 

12 meses

 

Agacal

Estación Experimental Agrogandeira da Pobra do Brollón (Lugo)

 

MRA112800327460006

 

Lugo

 

A Pobra do Brollón

 

V.8 peón/a agrario/a especializado/a

 

Peón/oa agrario/a

Xornada especial//B10// B14

 

12 meses

 

 

Agacal

Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño (Salceda de Caselas- Pontevedra)

 

 

MRA112900336480072

 

Vigo-O Baixo Miño

 

Salceda de Caselas

 

V.8 peón/a agrario/a especializado/a

 

Peón/oa agrario/a

 

Xornada especial//B11// B14

 

 

12 meses

 

Agacal

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Mabegondo-A Coruña)

 

MRA113000315010113

 

A Coruña

 

A Coruña

 

III.17 analista de laboratorio

 

Analista de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Mabegondo-A Coruña)

 

MRA113000315010123

 

A Coruña

 

A Coruña

 

III.17 analista de laboratorio

 

Analista de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Mabegondo-A Coruña)

 

MRA113000315010141

 

A Coruña

 

A Coruña

V.12 peón. Laborante. Varredor/a. Mozo/a servizos, etc.

 

Mozo/a de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense)

 

MRA113100332400015

 

O Ribeiro

 

Leiro

IV.9 oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo

 

Oficial 2ª

agrario/a

 

B10//B11

 

12 meses

 

Agacal

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense)

 

MRA113100332400017

 

O Ribeiro

 

Leiro

 

V.8 peón/a agrario/a especializado/a

 

Peón/oa agrario/a

 

B10//B11

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

 

MRA113300336001070

 

Pontevedra

 

Pontevedra

 

IV.11 auxiliar de laboratorio

 

Auxiliar de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

 

MRA113300336001133

 

Pontevedra

 

Pontevedra

 

IV.11 auxiliar de laboratorio

 

Auxiliar de laboratorio

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

 

MRA113300336001141

 

Pontevedra

 

Pontevedra

 

IV.40 oficial 2ª forestal

 

Oficial 2ª

forestal

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

 

MRA113300336001162

 

Pontevedra

 

Pontevedra

 

V.10F peón forestal

 

Peón/oa forestal

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

 

MRA113300336001166

 

Pontevedra

 

Pontevedra

 

V.10F peón forestal

 

Peón/oa forestal

 

B10//B11//B18

 

12 meses

 

Agacal

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

 

MRA113300336001167

 

Pontevedra

 

Pontevedra

 

V.10F peón forestal

 

Peón/oa forestal

 

B10//B11//B18

 

12 meses

INFORMA-T

volver arriba

Coñécenos

Sectores

Servizos

Areas

Siguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".